Hizmetlerimiz

Dönüşüm Planlama

Hizmetlerimizi inceleyip ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlere hizmet vermeye hazırız.

Şehircilik Hizmetleri

Uygulama ve  Nazım İmar Planları, Çevre Düzeni Planları gibi  hizmetlerimizle, yerleşim alanlarının; katılımcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla gelişmesini sağlıyoruz. 

Ulaşım ve Trafik Etüdü

Ulaşım sistemini mevcut ve potansiyel trafik akışını değerlendirmek ve ulaşım altyapısının etkin bir şekilde planlanması amacıyla Ulaşım ve Trafik Etütleri hizmeti verilmektedir.

Kentsel Tasarım ve Modelleme

Şehirlerin fiziksel ve görsel düzenlemesini ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla estetik kaygılarla birlikte kentsel tasarım projeleri firmamızca üretilmektedir.

İmar Planlama

İmar planı yerleşim alanının gelecekte sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan alacakları yerleşim birimlerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan uygulamaya yönelik bir plandır.